Dry Ice Cleaning Service

บริการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

Our Services

Dry Ice Cleaning

การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

Dry Ice Cleaning การทำความสะอาดพื้นผิว ด้วยน้ำแข็งแห้ง ไม่ทำลายพื้นผิว คล้ายกับการทำความสะอาดแบบทำลายพื้นผิว ด้วยการพ่นในรูปแบบอื่นๆ เช่น การพ่นทราย การพ่นด้วยลูกปัดพลาสติก หรือ การทำ soda blasting แตกต่างที่ใช้น้ำแข็งแห้งอัดเม็ด เป็นสื่อมีเดียในการพ่นแทน สามารถทำความสะอาดได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ไฟฟ้า ปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ น้ำตาล และอุตสาหกรรมอื่่นๆ

ทำไมต้องเลือกทำความสะอาดด้วยการพ่นน้ำแข็งแห้ง

การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

Dry Ice Cleaning ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

หลักการทำงานของการพ่นน้ำแข็งแห้ง

การพ่นน้ำแข็งแห้ง ที่อุณหภูมิ -79 องศาเซลเซียส ด้วยความเร็วสูง เม็ดน้ำแข็งจะยุบตัวลง และ ถ่ายโอนพลังงานจลน์ไปยังพื้นผิว กระบวนการระเหิดของน้ำแข็งแห้ง ดูดซับความร้อนจากพื้นผิว ทำให้เกิดความเครียดเฉือน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน หรือที่เรียกว่า Thermal shock สิ่งสกปรก หรือ สารปนเปื้อนชั้นบนสุด สามารถถ่ายโอนความร้อนได้มากกว่าพื้นผิววัสดุเดิม จึงหลุดออกได้ง่ายขึ้น โดยประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของกระบวนการนี้ ขึ้นอยู่กับการนำความร้อนของพื้นผิววัสดุเดิม และ สารปนเปื้อน นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส ยังทำให้เกิดคลื่นกระแทกระดับไมครอน ซึ่งเชื่อกันว่าช่วยกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้ดีขึ้น

ประสิทธิภาพที่โดดเด่นของการพ่นน้ำแข็งแห้ง

การพ่นทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งมีความโดดเด่น คือ ไม่เป็นอันตราย ไม่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ ไม่จำเป็นต้องกำจัดสื่อของเสียที่ใช้ทำความสะอาด เนื่องจากน้ำแข็งแห้งระเหิด กลายเป็นก๊าซเมื่อกระทบพื้นผิว กำจัดเพียงสิ่งสกปรกที่หลุดออกเท่านั้น ซึ่งสามารถกวาดดูด หรือ ล้างออกได้ การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้ จึงเป็นวิธีการทำความสะอาด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เพิ่มก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน EPA , FDA และ USDA นอกจากนี้ ยังลด หรือขจัดความเสี่ยง ของพนักงานต่อการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด

Dry Ice Cleaning ทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง

อุปกรณ์ที่สามารถทำความสะอาดด้วยวิธีพ่นน้ำแข็งแห้ง

Dry Ice Blasting

Gas Turbine

Dry Ice Cleaning

Steam Turbine

Blasting

Boiler

HRSG

Dry Ice Machines

เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้ง แบรนด์ดังจากยุโรป Cryonomic®

เครื่องพ่นน้ำแข็งแห้ง Cryonomic® สามารถทำความสะอาดคราบฝังลึกได้อย่างดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการทำความสะอาดสูง สามารถพ่นได้อย่างรวดเร็วและกำลังการพ่นสูง

Contact us today

We are offering best technology and Service with best Expert People

063-271-9119

Get in Touch

Contact Form
Scroll to Top

Dry Ice Machine Demo

Dry ice machine demo form