WEAR PLATES

แผ่นทนสึก

เหล็กทนสึก หรือ แผ่นกันสึก VAUTID ป้องกันการสึกหรอได้อย่างดีเยี่ยม มีความทนทานที่สุด ยืดอายุอุปกรณ์ได้อีกหลายเท่า

VAUTID Wear Plates

แผ่นกันสึกแบบคอมโพสิต (Composit Wear Plates) แผ่นกันสึกแบบพิเศษ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสึกหรอทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเสียดสี ขัดถู การกระแทก โดยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ ทำให้สามารถใช้ได้ในทั้งอุณหภุมิปกติและอุณหภุมิสูง ช่วยให้ชิ้นงานหรืออุปกรณ์มีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง

Wear Plates

แผ่นกันสึกแบบคอมโพสิต

Applications

VAUTID Composit Wear Plates ผลิตด้วยวิธี Metal Arc Welding และมีโครงสร้างจุลภาคพิเศษแบบ Matrix ทนการสึกหลายเท่าตัว ออกแบบมาสำหรับป้องกันการเสียดสี ขัดถู การกระแทก หรือเจอสภาวะเสียดสีพร้อมกระแทก สามารถใช้ได้ในทั้งอุณหภุมิปกติหรืออุณหภุมิสูง ตัวอย่างการนำไปใช้งานได้แก่ บุ้งกี๋รถขุด ในอุตสาหกรรมเหมืองและโม่หิน เครื่องจักรขนถ่ายวัสดุ ในโรงไฟฟ้า เครื่องจักรบดในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและซีเมนต์ เป็นต้น

ติดตั้งง่าย

VAUTID Wear Plates เป็นแผ่นกันสึกแบบคอมโพสิต พร้อมใช้งาน ติดตั้งได้ง่าย

ผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ

ผลิตได้ตามแบบ Drawing ของลูกค้า สามารถตัด เจาะ ดัด ได้ตามขนาดหน้างานจริง

ขนาดที่หลากหลาย

Vautid มีหลายขนาดความหนาให้เลือกใช้ตามการใช้งาน เช่น 5+3, 8+4, 10+5 เป็นต้น

สำหรับทนแรงเสียดสี

VAUTID 100 VAUTID 150

สำหรับทนแรงกระแทกพร้อมเสียดสี

VAUTID 143

สำหรับทนการเสียดสีที่อุณหภูมิสูง

VAUTID 100T VAUTID 145 VAUTID 146 VAUTID 147

Indusrial Solution

Sugar

Power

Mining

Wear Plates Products

Impact and abrasion

VAUTID VVP 143

Abrasion

VAUTID VVP 100

Temperature and abrasion

VAUTID VVP 100T

Contact us today

We are offering best technology and Service with best Expert People

063-271-9119

Get in Touch

Contact Form
Scroll to Top

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคา